Archivo del sitio

Miyashita

MiyashitaType: SkateparkVehicles: AllState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 35.660705,139.701723

Etiquetado con: , , ,
Publicado en: Skateparks
Some skateparks
regalao

regalaoType: SkateparkVehicles: AllState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 41.265194,1.99235

Westchester

WestchesterType: SkateparkVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 33.95953,-118.416551

Skatepark José Sánchez

Skatepark José SánchezType: SkateparkVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 8.096519,-63.531889

Eh? Park

Eh? ParkType: SkateparkVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: -34.71363,-58.272083

Parque de las Naciones

Parque de las NacionesType: SkateparkVehicles: AllState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: -31.384014,-64.226675

Melilla

MelillaType: SkateparkVehicles: AllState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 35.288397,-2.939825