Archivo del sitio

Switch Plaza , Shenzhen

Switch Plaza , ShenzhenType: SkateparkVehicles: AllState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 22.495015,113.922737

Etiquetado con: , , ,
Publicado en: Skateparks
Some skateparks
Abrera

AbreraType: HalfpipeVehicles: SkateboardState: Bad stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 41.521664,1.903533

Woodward

WoodwardType: SkateparkVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 40.901143,-77.365452

Adrenaline Alley Skate Park

Adrenaline Alley Skate ParkType: SkateparkVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 52.501522,-0.646579

Limerick city

Limerick cityType: SkateparkVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 52.661008,-8.634439

Villefranche-de-Lauragais

Villefranche-de-LauragaisType: SkateparkVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 43.395858,1.718803

Barceloneta

BarcelonetaType: HalfpipeVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 41.38139,2.195178