Archivo del sitio

Switch Plaza , Shenzhen

Switch Plaza , ShenzhenType: SkateparkVehicles: AllState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 22.495015,113.922737

Etiquetado con: , , ,
Publicado en: Skateparks
Some skateparks
Senjusekiyacho, Adachi

Senjusekiyacho, AdachiType: SkateparkVehicles: AllState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 35.742472,139.808942

Leioa

LeioaType: SkateparkVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 43.327383,-2.993096

regalao

regalaoType: SkateparkVehicles: AllState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 41.265194,1.99235

Minuto de Dios

Minuto de DiosType: SkateparkVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 4.693631,-74.081127

Drammen

DrammenType: SkateparkVehicles: AllState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 59.732188,10.215866

Athlone

AthloneType: SkateparkVehicles: SkateboardState: Good stateAttribution: http://scuraki.com/noskatenolifePosition: 53.429008,-7.922956